ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

19 มี.ค. 2562

การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8  ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวบาล-สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 8 และการประชุมภาคีเครือข่ายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต  ...

Read more

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

10 ก.ค. 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด 9.58 บาท/กก.
  รำสด 9.71 บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน 9.31 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 13.43 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า 13.95 บาท/กก.
  ปลายข้าว 10.84 บาท/กก.
  ปลาป่น 33.45 บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง 41.25 บาท/กก. 
  มันเส้น 6.73 บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

   

  พันธุ์

                                                          

  ราคาเดือน กันยายน 61

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

  ลูกไก่เนื้อ 13.50 บาท/ตัว
  ไก่เนื้อหน้าฟาร์ม 29.70 บาท/กก.
  ไก่รุ่น 132.76 บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่ 12.35 บาท/ตัว
  ไก่ไข่คละ 224 บาท/100 ฟอง
  ลูกเป็ดไข่ 26.00 บาท/ตัว
  เป็ดเชอรี่หน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก
  ลูกสุกรขุน 1,230.43 บาท/ตัว
  สุกรขุน 45.57 บาท/กก.
 • ราคาเนื้อสุกร
  ประเภท /หมู

  ราคาเดือน กันยายน 2561

  ที่มา : www.kasetprice.com

  หมูบด  97.50 บาท/กก. 
  หมูเนื้อแดง 87.50 บาท/กก.
  หมูสันนอก 101.25 บาท/กก.
  หมูสันใน 102.50 บาท/กก.
  หมูสามชั้น 94.00 บาท/กก.
  ซี่โครง 88.75 บาท/กก.
  ขาหมุ 55.00 บาท/กก.
  ตับหมู 75.00 บาท/กก.

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ประเภท / ไก่

  ราคาเดือนกันยายน 2561

  ที่มา www.kasetprice.com

  อกไก่ 80.00 บาท/กก. 
  ซี่โครงไก่

  30.00 บาท/กก.

  ปีกไก่บน 75.00 บาท/กก.
  น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
  สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
  เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
  เนื้อไก่บด 70.00 บาท/กก.

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา เดือนกันยายน 2561

  ที่มา www.kasetprice.com 

  เบอร์ 0  4.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1 4.00 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2 3.80 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4 3.20 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลฯ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลฯ ค…

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสมาคมสัตวบาลฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้จัดประชุมสัญจร ณ กลุ่มบริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ถ.พระราม ๒ อ.เมื...

Read more
การสัมมนาวิชาการ ASF: หายนะหมูอาเซียนของวงการหมูอาเซียน

การสัมมนาวิชาการ ASF: หายนะหมูอาเซียนของ…

งานสัมมนาวิชาการ ASF: หายนะหมูอาเซียนของวงการหมูอาเซียน                                                                          เรื่องที่น่าสนใจ 4 วิทยากรจากการสัมมนาวันที่ 13 มีนาคม 2562 ASF : The Disruption of ASEAN Pig Industry Vincent Ter  Beek  : เน้นย้ำประเด็นเรื่อง Early Detection...

Read more
 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine …

 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)   ภาพจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นเนื่องจากไม่พบการระบาด ของโรคนี้ในประเทศไทย หา...

Read more