ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิ…

23 ม.ค. 2558

นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในขณะที่นักสัตวบาลทั่วประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มกลับสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อวงการอาหารไทย ผ่านคลิปวีดีโอที่มีการพาดพิงเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร  โดยอ้างว่าระบบเกษตรพันธสัญญาทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์มีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิต ทำ...

Read more

เสวนาพิเศษ เรื่อง "นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัฒน์"

เสวนาพิเศษ เรื่อง "นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัฒน์"

15 ม.ค. 2558

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัตน์” ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตรอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ...

Read more

วันที่  15 ก.พ. 2558

สินค้าราคาหน่วย
     
     
     
     
     
     
     

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

หลังจากที่่มี clip ว่าด้วยเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อ ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของชาติดังนี้ ทาง 9 สมาคมภาคปศุสัตว์ไทย จึงได้รวมตัวกันออกจดหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ทุกคนร่วมปกป้องอุตสาหกรรมอาหารของประเทศจึงอยากขอความร่ว...

Read more
เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

บริษัท โนวัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าสุกร และผู้ที่สนใจในธุรกิจสุกร

Read more
นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2555

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2555

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 คน ดังนี้

Read more

ติดต่อสอบถาม

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

69/1 กรมปศุสัตว์่ ถ.พญาไท แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2513745
อีเมล : ahathai2008@hotmail.com