ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์"

08 มิ.ย. 2558

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์"

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ราคา (บาท/กก.) 

  ต.ค. 58

  ข้าวโพด 8.67
  รำสด 18.66
  กากรำสกัดน้ำมัน 7.45
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 16.10
  ปลายข้าว 10.28
  ปลาป่น 43.39
 • ราคาพันธุ์
  พันธุ์

  ราคา (บาท/ตัว)

  ต.ค. 58

  ลูกไก่เนื้อ  10.36
  ลูกไก่ไข่ 21
  สุกรหย่านมพันธุ์  
  สุกรหย่านมขุน  
  โคเนื้อเพศเมีย 40,000
  โคนมเพศเมีย 60,000
 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภท

  ราคา (บาท/กก.)

  ต.ค. 58

  สุกรมีชีวิต  65-66
  สุกรเนื้อแดง 136.55
  สุกรเนื้อสัน 141.55
  วัวเนื้อแดง 230
  วัวเนื้อสัน 300
  ไก่  68
  เป็ด  100
 • ราคาไข่ไก่
  เบอร์

  ราคา (บาท/ฟอง)

  ณ 30 พ.ย. 58 

  เบอร์ 0  3.15
  เบอร์ 1 3.05
  เบอร์ 2 2.85
  เบอร์ 3 2.75
  เบอร์ 4 2.65
  เบอร์ 5 2.55

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

นักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2557

นักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2557

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 17กรกฎาคม 2558

Read more
"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน"

"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน…

"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน" การผลิตไส้กรอกคุณภาพดีเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ตามสูตรของผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนเนื้อหมูสันใน สันนอก สะโพก หรือเนื้อไก่ส่วนหน้าอกและสะโพก โดยเนื้อสัตว์ต้องสดสะอาดและได้จากกระบวนการชำแหละและตัดแต่งที่ได้มาตรฐาน ก่อนเข้าสู่นำไปบดผสมกับเครื่องเทศ...

Read more
วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย

วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อ…

เอกสารการเสวนาเรื่อง "วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย" โดยนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

Read more