ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาเรื่อง “วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย”

01 พ.ค. 2558

เสวนาเรื่อง “วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย”

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการเสวนา เรื่อง“วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิ…

23 ม.ค. 2558

นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในขณะที่นักสัตวบาลทั่วประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มกลับสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อวงการอาหารไทย ผ่านคลิปวีดีโอที่มีการพาดพิงเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร  โดยอ้างว่าระบบเกษตรพันธสัญญาทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์มีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิต ทำ...

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ
  ประเภทราคา (บาท/กก.)
  ข้าวโพด 9.33
  รำสด 10.20
  รำสกัด 7.90
  กากถั่วเหลือง 17.45
  ปลายข้าว 9.30
  ปลาป่น 40.70
 • ราคาพันธุ์
  พันธุ์ราคา (บาท/ตัว)
  ลูกไก่เนื้อ  9
  ลูกไก่ไข่ 8
  สุกรหย่านมพันธุ์  
  สุกรหย่านมขุน  
  โคเนื้อเพศเมีย 40,000
  โคนมเพศเมีย 60,000
 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภทราคา (บาท/กก.)
  สุกรมีชีวิต  64-67
  สุกรเนื้อแดง 125
  สุกรเนื้อสัน 130-135
  วัวเนื้อแดง 220
  วัวเนื้อสัน 280
  ไก่  
  เป็ด  
 • ราคาไข่ไก่
  เบอร์ราคา (บาท/ฟอง)
  เบอร์ 0  2.80
  เบอร์ 1 2.60
  เบอร์ 2 2.40
  เบอร์ 3 2.20
  เบอร์ 4 2.00
  เบอร์ 5 1.80

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย

วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อ…

เอกสารการเสวนาเรื่อง "วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย" โดยนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

Read more
ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

หลังจากที่่มี clip ว่าด้วยเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อ ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของชาติดังนี้ ทาง 9 สมาคมภาคปศุสัตว์ไทย จึงได้รวมตัวกันออกจดหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ทุกคนร่วมปกป้องอุตสาหกรรมอาหารของประเทศจึงอยากขอความร่ว...

Read more
เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

บริษัท โนวัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าสุกร และผู้ที่สนใจในธุรกิจสุกร

Read more