ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

04 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา08.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย                         (BTS ราชเทวี )กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสัตวบาล/สัตวศาสตร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน

Read more

ขอเชิญร่วมแสดงความความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

16 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมแสดงความความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ราคา (บาท/กก.) 

  ณ 29 พ.ค. 60

  ข้าวโพดเม็ด 8.00 บาท/กก.
  รำขาว 7.80 บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน 7.00 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 15.21 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า 14.85 บาท/กก.
  ปลายข้าวเจ้า 9.83 บาท/กก.
  ปลาป่น 39.14 บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง 47.44 บาท/กก. 
  มัน 5.50 บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์
  พันธุ์

  ราคา (บาท/ตัว)

  ณ 20 มี.ค. 60

  ลูกไก่เนื้อ  15.50 บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ 37.00-40.00 บาท/กก.
  ลูกไก่ไข่ 15.00 บาท/ตัว
  ลูกหมู  57.00บาท/กก.
  หมูขุน  54.00-57.00 บาท/กก.
  แม่ปลด 40.00 บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่ 26.00 บาท/ตัว
  เป็ดไข่รุ่น 140.00 บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ 26.00 บาท/กก.
 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภท /หมู

  ราคา (บาท/กก.)

   ณ 5 มิ.ย. 60

  หมูบด  100.00 บาท/กก. 
  หมูเนื้อแดง 127.50 บาท/กก.
  หมูสันนอก 135.00 บาท/กก.
  หมูสันใน 137.50 บาท/กก.
  หมูสามชั้น 132.00 บาท/กก.
  ซี่โครง 122.50 บาท/กก.
  ขาหมุ 65.00 บาท/กก.
  ตับหมู 98.00 บาท/กก.

   

 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภท / ไก่

  ราคา (บาท/กก.)

   ณ 5 มิ.ย. 60

  อกไก่ 80.00 บาท/กก. 
  ซี่โครงไก่

  28.00 บาท/กก.

  ปีกไก่บน 75.00 บาท/กก.
  น่องไก่ - บาท/กก.
  สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
  เครื่องในไก่ 75.00 บาท/กก.
  เนื้อไก่บด 72.50 บาท/กก.

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา (บาท/ฟอง)

  ณ 5 มิ.ย. 60 

  เบอร์ 0  4.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1 4.23 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2 3.90 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4 3.20 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5 - บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9

ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร …

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร“นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9 

Read more