ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิ…

23 ม.ค. 2558

นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในขณะที่นักสัตวบาลทั่วประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มกลับสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อวงการอาหารไทย ผ่านคลิปวีดีโอที่มีการพาดพิงเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร  โดยอ้างว่าระบบเกษตรพันธสัญญาทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์มีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิต ทำ...

Read more

เสวนาพิเศษ เรื่อง "นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัฒน์"

เสวนาพิเศษ เรื่อง "นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัฒน์"

15 ม.ค. 2558

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัตน์” ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องธีระ สูตะบุตรอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ...

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ
  ข้าวโพด 9.33 บาท/กิโลกรัม
  รำสด 10.20 บาท/กิโลกรัม
  รำสกัด 7.90 บาท/กิโลกรัม
  กากถั่วเหลือง 17.45 บาท/กิโลกรัม
  ปลายข้าว 9.30 บาท/กิโลกรัม
  ปลาป่น 40.70 บาท/กิโลกรัม
 • ราคาพันธุ์
  ลูกไก่เนื้อ  9 บาท
  ลูกไก่ไข่ 8 บาท
  สุกรหย่านมพันธุ์  
  สุกรหย่านมขุน  
  โคเนื้อเพศเมีย 40,000 บาท
  โคนมเพศเมีย 60,000 บาท

   

 • ราคาเนื้อสัตว์
  สุกรมีชีวิต  64-67 บาท/กก.
  สุกรเนื้อแดง 125 บาท/กก.
  สุกรเนื้อสัน 130-135 บาท/กก.
  วัวเนื้อแดง 220 บาท/กก.
  วัวเนื้อสัน 280 บาท/กก.
  ไก่  
  เป็ด  
 • ราคาไข่ไก่
  เบอร์ 0  2.80 บาท
  เบอร์ 1 2.60 บาท
  เบอร์ 2 2.40 บาท
  เบอร์ 3 2.20 บาท
  เบอร์ 4 2.00 บาท
  เบอร์ 5 1.80 บาท

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

หลังจากที่่มี clip ว่าด้วยเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อ ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของชาติดังนี้ ทาง 9 สมาคมภาคปศุสัตว์ไทย จึงได้รวมตัวกันออกจดหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ทุกคนร่วมปกป้องอุตสาหกรรมอาหารของประเทศจึงอยากขอความร่ว...

Read more
เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

บริษัท โนวัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้าสุกร และผู้ที่สนใจในธุรกิจสุกร

Read more
นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2555

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2555

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 9 คน ดังนี้

Read more