ข่าวประชาสัมพันธ์

การดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะน้ำท่วม

12 ก.ย. 2560

การดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะน้ำท่วม

  นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ห่วงใยประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว กระต่าย นก หนู และอื่นๆ ในช่วงที่ฝนตกชุก บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์เลี้ยงไม่สามารถออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ได้ ดังนั้นประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง จึงควรปฏิบัติดังนี้   เพิ่มความระมัดระวังการถูกสัตว์กัดหรือข่วน หากถูกสัตว์กัด ข่วน ต้องล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด ใส่ยาเบทาดีน และรีบไปพบแพทย์ กรณีที่แพทย์ให้วัคซีนต้องไปรับให้ครบและตรงตามกําหนดนัด ทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่...

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

04 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา08.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย                         (BTS ราชเทวี )กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสัตวบาล/สัตวศาสตร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพดเม็ด 8.32 บาท/กก.
  รำสด 8.36 บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน 7.47 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 13.92 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า 14.35 บาท/กก.
  ปลายข้าว 10.01 บาท/กก.
  ปลาป่น 38.70 บาท/กก.
  ปลาป่น นำเข้า 60.74 บาท/กก. 
  มันสำปะหลังเส้น 5.47 บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์
  1. พันธุ์

   ราคา เดือน ส.ค. 60

   ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

   ลูกไก่เนื้อ  18.50 บาท/ตัว
   ไก่เนื้อหน้าฟาร์ม 36.00 บาท/กก.
   ไก่รุ่น 137.50 บาท/ตัว
   ลูกไก่ไข่ 17.80 บาท/ตัว
   ไก่ไข่คละ  270 บาท/100 ฟอง
   ลูกเป็ดไข่ 26.00 บาท/ตัว
   เป็ดเชอรี่หน้าฟาร์ม 61.00 บาท/กก.
   ลูกสุกรขุน 1,616.00 บาท/ตัว
   สุกรขุน 60.60 บาท/กก. 
 • ราคาเนื้อสุกร
  ประเภท /หมู

  ราคา  ณ 18 ก.ย. 60

  ที่มา :

  www.kasetprice.com

  หมูบด  100.00 บาท/กก. 
  หมูเนื้อแดง 127.50 บาท/กก.
  หมูสันนอก 132.50 บาท/กก.
  หมูสันใน 135.00 บาท/กก.
  หมูสามชั้น 127.50 บาท/กก.
  ซี่โครง 122.50 บาท/กก.
  ขาหมุ 65.00 บาท/กก.
  ตับหมู 98.00 บาท/กก.

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ประเภท / ไก่

  ราคา  ณ 18 ก.ย. 60

  ที่มา www.kasetprice.com

  อกไก่ 80.00 บาท/กก. 
  ซี่โครงไก่

  28.00 บาท/กก.

  ปีกไก่บน 75.00 บาท/กก.
  น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
  สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
  เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
  เนื้อไก่บด 72.50 บาท/กก.

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ 18 ก.ย. 60

  ที่มา www.kasetprice.com 

  เบอร์ 0  4.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1 4.10 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2 3.90 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4 3.20 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5 2.50 บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยื่นหนังสือนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ หวั่นสารเร่งเนื้อแดงทำลายคนในชาติ

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยื่นหนังสือนายกฯ ค…

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายพิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรราชบุรี และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ อาทิ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุ...

Read more
นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519 และในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย อยู่ในพระราชูปถัมภ์

Read more
ผลการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

ผลการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิช…

รายงานสรุป การทำประชาพิจารณ์ "ร่างพระรชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ..."

Read more